Royal udstillingsåbning på Gammel Estrup

Mandag den 26. juni var en festdag på herregården Gammel Estrup. H.K.H. Prins Joachim åbnede nemlig udstillingen Herremandens Herregård, som viser livet for renæssancens adelsfolk.

Prinsen ankom til åbningen til tonerne af Den kongelige Livgardes messingensemble. Herefter holdt bestyrelsesformand for Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Bent Hansen, tale. Dernæst talte museumsdirektør Britta Andersen efterfulgt af Prins Joachim, der indviede udstillingen.

Herremandens Herregård viser livet for en af Danmarks mægtigste renæssanceherremænd, Eske Brock, der boede på herregården Gammel Estrup på Djursland for 400 år siden. Udstillingen består af renæssanceherremandens dagligstue – den såkaldte Fruerstue – Kapellet og Kapelgangen.

Læs mere om udstillingen her.

Fortidens køleskab genopført på Gammel Estrup

På Mors Dag 14. maj åbnede Gammel Estrup et ishus fra sidste halvdel af 1800-tallet.

Fra 1870’erne blev de tidligere iskældre og isgruber på herregårdene erstattet af isopbevaringshuse. Det skete i takt med, at de fleste store landbrug og herregårde overgik til produktion af mejerivarer.

Fra ishuset hentede man is til Herregårdskøkkenets isskab og til avlsgården, hvor mejeriprodukterne skulle på køl. I selve ishuset havde man mulighed for at hænge det kød, der skulle spises ferskt. For eksempel kunne vildtet fra de store jagter hænge køligt her, indtil det skulle tilberedes i Herregårdskøkkenet. På nogle herregårde fortsatte anvendelsen af isopbevaringshuse helt op i 1950’erne, hvor isskabe stadig var i brug i køkkenet tilhørende avlsgården.

Ishuset på Gammel Estrup, der oprindeligt stammer fra herregården Skaføgård, kan rumme 20.000 kg is, der skulle placeres i huset via en lem under taget. Var man heldig, kunne isen skæres fra voldgraven, andre gange har man sejlet store isblokke ned fra Norge.

Ved indvielsen af Ishuset klippede formand for ELRO Fonden, Steen Thomsen, snoren.

Ny hjemmeside samler viden om Region Midtjyllands 183 herregårde

Ny omfattende hjemmeside præsenterer et nyt syn på Region Midtjyllands 183 herregårde. Herregaardskortet.dk indeholder en skattekiste af morsomme og spændende historier fra de midtjyske herregårde, og gennem 15 detaljerede herregårdstemaer får læseren en samlet fortælling om herregårdenes historie: fra øst til vest, fra høj til lav, og fra middelalderen til det 20. århundrede.

’Gentænk herregårdene’ er overskriften for den nye hjemmeside, som Dansk Center for Herregårdsforskning præsenterer i samarbejde med syv kulturhistoriske museer i Midtjylland samt Region Midtjylland og Aarhus 2017.

”Herregaardskortet.dk er resultatet af tre års arbejde, hvor vi som et bidrag til Aarhus 2017-fejringen har brugt tiden på at arbejde med nye sider af herregårdenes historie – at gentænke dem, om man vil. Det gælder om at holde trit og holde fast. Med hjemmesiden, der kan anvendes både på PC, på tablet og på mobil, holder vi trit med udviklingen ved at give nye, og måske de lidt yngre, brugere en hurtig og nem adgang til at opleve herregårdenes fascinerende verden. Og samtidig holder vi fast i den gode fortælling og den ekspertise, der er forskningscenterets varemærke, hvor fagpersoner træder i karakter med 15 spændende og velfortalte ’herregårdstemaer’ fra alle hjørner af regionen.”, udtaler Signe Boeskov, der er leder af Dansk Center for Herregårdsforskning.

Besøg www.herregaardskortet.dk     

Ny bog om herregårdsliv lanceret på Gammel Estrup

Ph.d. Signe Boeskovs bog “Herregård og herskab” er netop udkommet. Bogen fortæller om herregårdslivets sidste storhedstid i Danmark i perioden fra cirka 1850 til 1920. Det var en tid, hvor mange herregårdes økonomi for en tid blev forbedret, hvor man byggede stort, nyt og spektakulært og mange steder dyrkede et storslået selskabsliv. Samtidig var det en tid, hvor den samfundsorden, hvor herregårdene og de familier, der ejede dem, var under forandring og afvikling. Bogen undersøger, hvordan familierne levede herregårdslivet, og hvordan de på forskellige og effektfulde måder udfyldte rollen som herregårdsherskab.

”Herregård og herskab. Distinktioner og iscenesættelser på Nørre Vosborg og Hvedholm 1850-1920” koster 348 kr. og er udgivet på Museum Tusculanums Forlag. Den kan købes hos boghandlere fra 3. marts 2017 eller bestilles via museumsbutikken på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. Udgivelsen er støttet af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Farumgaard-Fonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Illum Fondet, Lademanns Fond og Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.

Læs pressemeddelelse (pdf)

Nu kommer kulturen tættere på børn og unge i Norddjurs

Norddjurs Kommune får en ny kulturtjeneste, der igennem de næste tre år skal sikre, at børn og unge fra børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser får kulturen ind i hverdagen gennem besøg på lokale museer og videnscentre.

Der skal masser af museumsbesøg på skemaet de næste tre år for børn og unge i Norddjurs. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og Museum Østjylland har nemlig i samarbejde med Norddjurs Skoletjeneste etableret en såkaldt kulturtjeneste med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturtjenesten skal formidle alle læringstilbud til børn og unge fra museer og videnscentre i kommunen. Samtidig skal der udvikles helt nye undervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i den seneste forskning indenfor undervisning i eksterne læringsrum

Læs pressemeddelelse (pdf)

Gammel Estrup åbner for en sæson præget af kulturbyåret

Efter en måneds vinterhi slog Gammel Estrup – Herregårdsmuseet dørene op for publikum den 1. februar. Udover de faste udstillinger og aktiviteter i løbet af året har museet en række arrangementer på tapetet som en del af Aarhus2017 under temaet ‘Herregårdene og Europa’. Blandt andet byder museet på en 1700-talsfestival, en særudstilling, herregårdsrejser og 1-dagesture samt en international herregårdskonference.

Læs mere (pdf)