fbpx

Mission og vision

Mission

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er det nationale museum for de 728 danske herregårde. Museet er statsanerkendt og arbejder både med bevaring og udvikling af herregården Gammel Estrup og med forskning i og formidling af de danske herregårdes historie generelt.

Museet beskæftiger sig med alle aspekter af herregårdsområdet herunder arkitektur, landskab, kultur, historie, landbrug og økonomi i både nationalt og internationalt perspektiv og er et levende museum med aktiviteter og arrangementer for alle brugergrupper.

Museet har kvalitet, passion og kreativitet som sine særlige kendetegn. Høj faglig kvalitet i forskningen, forskningsunderbygget formidling og sammenhæng i alt, hvad museet beskæftiger sig med, er grundstenen i museets virke og arbejdet med den vigtige del af dansk kulturarv, som de danske herregårde udgør.

Publikum mødes med passion, dialog og nærvær. Museet er kendt for at udbrede den faglige og personlige begejstring for herregårdens fortid og nutid, for en kreativ og visionær tilgang til historien og for sit mod til at tænke nyt indenfor herregårdsområdet.

Museet fungerer både som socialt og kulturelt omdrejningspunkt i lokalsamfundet, som nationalt museum for herregårdshistorie og som international samarbejdspartner på herregårdsområdet.

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er en arbejdsplads med højt til loftet, hvor medarbejdere løbende udvikles, og hvor alle med engagement løfter det store og meningsfulde projekt, det er at drive og udvikle et museum for alle.

 

Vision

Gammel Estrup arbejder ud fra en tiårig generalplan, der beskriver museets arbejde indenfor indsamling, registrering og bevaring, formidling og forskning og en femårig handlingsplan, der omhandler den praktiske gennemførelse af generalplanens målsætninger.

I den aktuelle generalplan 3.0 er det overordnede mål – i samarbejde med institutioner i og udenfor huset, museets medarbejdere og mange brugere – at fortsætte det banebrydende arbejde, som Gammel Estrup gennem de seneste årtier har stået for indenfor indsamling, registrering og bevaring, forskning og formidling samt at cementere Gammel Estrups rolle som førende indenfor herregårdsforskningen og -formidlingen i såvel Danmark som Europa.

Emnemæssigt vil museet arbejde med tre store satsninger: herregårdens ansatte, herregårdslandskabet samt formidling og undervisning målrettet børn og unge.

Der skal forskes i herregårdens ansatte, der i århundreder udgjorde langt de fleste af herregårdens mennesker, men det til trods ikke har en tilsvarende rolle i herregårdshistorien. De ”usynlige” tjenestefolk skal have en plads i historien og synliggøres i den permanente udstilling på Gammel Estrup. Således påbegyndes det store arbejde med at bevare, restaurere og formidle tjenestefolkenes rum i herregårdens kælder og på loftet. Sideløbende vil Gammel Estrup indsamle og tilgængeliggøre viden om ansatte på alle de danske herregårde og være førende indenfor digitalisering af herregårdshistorien.

Museet vil beskæftige sig med det historiske herregårdslandskab fra de nære omgivelser omkring hovedbygningen til de vidtstrakte arealer og skove længere ude i landskabet. Herregårdshaven på Gammel Estrup skal genoprettes og opdateres med bl.a. den romantiske have, der skal etableres nye bygninger i form af Skovarbejderhus, drivhus og Isopbevaringshus og skabes formidlingsstationer med fokus på biodiversitet.

Gammel Estrup skal være regionalt kraftcenter, når det kommer til formidling og undervisning for børn og unge og udvikle museumsoplevelser for nye brugergrupper af høj kvalitet. Museet skal være førende inden for undervisning i eksterne læringsmiljøer og udvikle ny praksis for børn og unges møde med museernes læringspotentialer.

Udover de faglige mål for museet er det en vigtig målsætning at sikre museets økonomi og stabilisere driftstilskudssituationen, så Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum også fremover kan bevares og udvikles til gavn for offentligheden.

 

 

Gammel Estrups vedtægter

 

Årsberetning 2023

 


 

Årsrapport 2023

 

Handlingsplan 2024-2028