Bestyrelse

Bestyrelsesformand Bent Hansen

Gårdejer Peter Gæmelke, for Løvenholm Fonden

Instruktør Anna von Lowzow, for Løvenholm Fonden

Borgmester Jan Petersen, for Norddjurs Kommune

Advokat Claus Søgård-Christensen, for CAC Fonden

Godsejer Anne Sophie Gamborg, for Sektion for Større Jordbrug

Regionsrådmedlem Arne Lægaard, for Region Midtjylland

Dekan Johnny Laursen, for Aarhus Universitet

Direktør Mette Skougaard, for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Museumsdirektør Anne Bjerrekjær, for Det Grønne Museum (observatør)