fbpx

Gammel Estrup udgiver nye herregårdshistorier 25. november 2022

Den 25. november 2022 udkommer antologien Herregårdshistorie med 25 artikler forfattet af førende fagfolk indenfor herregårdshistorie i Danmark og Norden.  

Bogen udgives som festskrift til Britta Andersen, tidligere direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, og det er derfor lykkedes redaktionen at få nogle af landets – og Nordens – førende eksperter på området til at skrive artikler om en række spændende emner fra herregårdenes verden.

Bogen spænder vidt og berører mange facetter af herregårdenes spændende historie. Fra arkitektur og herregårdsbyggerier til livet for herskab og tjenestefolk, fra godsdrift og herregårdshaver, mode, kunst og genstande til formidling af herregårdshistorien.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Oplev den ægte herregårdsjul på Gammel Estrup 26. nov-23. dec og 27.-30. dec

Oplev den ægte herregårdsjul på Gammel Estrup.

Vær med, når herskab og tjenestefolk gør deres juleforberedelser.

Se, hvordan både greven og hans ansatte holdt jul for 100 år siden.

Køb juletræer og -gaver og smag på julen, når husjomfruen laver sulemad og julebag som på oldemors tid.

Juleudstilling og åbent i Herregårdskøkkenet alle dage. Særlige aktiviteter for store og små i alle weekender.

Se hele juleprogrammet her.

Gammel Estrup modtager stor bevilling til digital formidling for børn

Med en bevilling på 400.000 kr. fra Spar Nord Fonden vil Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum skabe en række nye digitale oplevelser for børn og unge.

Der skal etableres et digitalt børneunivers i Gammel Estrups udstilling, så de historiske stuer bliver suppleret af digitale oplevelser, der kan bruges af både skoleklasser og børnefamilier.

Det nye digitale børneunivers udvikles i samarbejde med firmaet NO PARKING, der har specialiseret sig i digitale oplevelsesdesigns til udstillingssteder.

Efter planen skal børneuniverset lanceres op til sommerferien 2023.

Se mere i pressemeddelelsen (pdf)

Museer vil bruge årets tv-julekalender til at gøre børn klogere på jul i gamle dage

Gammel Estrup er gået sammen med Frilandsmuseet og Museum Odense om at udvikle en række undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i DRs nye julekalender Julehjertets Hemmelighed.

Tilbuddene kan både bruges af skoleklasser og af familier, der besøger museerne i juletiden.

Formålet er at sætte fokus på julens kulturhistorie – dels på undervisningsplatformen DR Skole og ude på museerne.

Tilbuddene er udviklet, så de relaterer til Julehjertets Hemmelighed, men det ikke er nødvendigt at følge med i julekalenderen for at deltage.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Book forløb for skoleklasser.

Enestående maleri vender hjem til Gammel Estrup

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har netop erhvervet et enestående portræt af Berthe Brockenhuus f. Scheel (1767-87), malet af Jens Juel (1745-1802).

Maleriet er en sand perle, og dets betydning for museet og fortællingen om Gammel Estrup og ejerfamilien kan ikke overdrives.

Jens Juels portræt af den unge Berthe Brockenhuus stammer oprindelig fra Gammel Estrup, men ”forsvandt”, da familien i 1926 var nødsaget til at sælge herregården efter næsten 600 år i familiens eje.

Bag på portrættet findes endnu en etiket med stamhuset og et nummer på bagsiden. Sedlen viser, at maleriet var en del af stamhuset Gammel Estrup, og således hørte til den væsentligste og mest centrale del af herregårdens samling.

Familien Scheel på Gammel Estrup tilhørte i 1700-tallet landets absolutte elite såvel økonomisk som kulturelt, og i løbet af århundredet lod slægten sig portrættere af nogle af tidens største kunstnere som Jens Juel, Alexander Roslin, Baltazar Denner og Peder Als. Museet råder i dag over en lang række af disse portrætter, der udgør guldet i museets samling og udstilling, og maleriet af Berthe Brockenhuus taler direkte ind i denne fornemme række.

I sommeren 2022 vil maleriet af Berthe Brockenhuus komme op at hænge i Salonen på Gammel Estrups førstesal, hvor man i forvejen kan se Jens Juels portrætter af Berthe Brockenhuus’ bror “den vilde” greve Jørgen Scheel (1768-1825) og hustruen Christiane Mette Bille-Brahe (1771-1844) samt bedsteforældregenerationen overstaldmester Jørgen Scheel (1718-1786) og Charlotte Louise von Plessen (1720-1801).

Købet af maleriet har været muligt takket være Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond.

Ny udstilling kaster lys over overset befolkningsgruppe

Udstillingen ”Kælderen – et blik ind i tjenestefolkenes verden” består af en række nyistandsatte rum i kælderen under herregården Gammel Estrup. Rummene er indrettet, som de kunne have været for 100 år siden for herregårdens tjenestefolk. Med kælderrummene giver Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum herregårdens arbejdende folk en plads i historien, som de hidtil ikke har haft.

I den nyrestaurerede kælder på Gammel Estrup fortæller museet om den del af herregården, der dannede rammen om tjenestefolkenes liv. Blandt andet Borgestuen, hvor tjenestefolkene spiste ved langborde og i øvrigt tilbragte deres sparsomme fritid. Rummene i kælderen var uundværlige for herregårdens daglige drift, men usynlige udadtil og meget langt fra herskabets fine stuer.

Udstillingen kan opleves fra 18. juni 2022.

Hent pressemeddelelse (pdf)

Gammel Estrup får topkarakter af Slots- og Kulturstyrelsen

Museet har modtaget resultatet af Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering med bedømmelsen “Meget tilfredsstillende”.

Museet udmærker sig ved “sit eksemplariske strategiske arbejde med langsigtede generalplaner, hvor museet knytter de museumsfaglige opgaver og bygningsvedligeholdelsen tæt sammen i sin drift og udvikling. Det er lykkedes museet at realisere ambitionerne i Generalplan 2.0 gennem en omfattende fondsfinansiering. Museet løfter fortsat sit forskningsarbejde i et strategisk, formaliseret samarbejde i Dansk Center for Herregårdsforskning, og det arbejder professionelt med løbende udvikling af sin formidling og læringstilbud gennem partnerskaber med Norddjurs Kommune, VIA Univercity College og Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer”.

Den største udfordring er fortsat at sikre økonomien og driftsgrundlaget, så museet også fremover kan markere sig som et vigtigt, relevant og nyskabende, nationalt museum.

Læs hele Kvalitetsvurderingen her (pdf).

Museet blev også kvalitetsvurderet tilbage i 2012 – ligeledes med bedømmelsen “meget tilfredsstillende”.

(10.05.22)

www.danskeherregaarde.dk gør op med tidligere tiders ulighed i historiefortællingen

Med en gennemgribende opdatering af det digitale opslagsværk danskeherregaarde.dk får historien om de mange ansatte i hovedbygninger og på avlsgårde nemlig nu den fremtrædende plads i fortællingen om de danske herregårde, som den fortjener på linje med den traditionelle ejerhistorie.

Tanken er, at danskeherregaarde.dk skal være indgangsvinkel til alle facetter af den danske herregårdshistorie, og her udgør tjenestefolkene en helt afgørende del: ”www.danskeherregaarde.dk rummer både generel viden om de danske herregårde og detaljeret viden om hver enkelt af de 730 danske herregårde og deres udvikling over tid. Men der har simpelthen manglet en vigtig brik i historien – nemlig historien om herregårdenes ansatte, der udgjorde langt de fleste af herregårdens mennesker og var forudsætningen for, at de store godser fungerede. Det råder vi bod på nu med en række temaartikler om tjenestefolkenes historie, funktion og vilkår. Samtidig lancerer vi oplysninger fra første trin af en omfattende tyendedatabase – som i første omgang leverer en landsdækkende oversigt over hver enkelt herregårds ansatte i 1787. Det er oplysninger, der kan findes på danskeherregaarde.dk under hver enkelt af de 730 herregårde på linje med information om bygninger, landskab og ejerhistorie”, forklarer  bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, Britta Andersen, og understreger, at det store arbejde med tjenestefolkenes historie fortsættes over de kommende år.

Dansk Center for Herregårdsforskning står bag den nye www.danskeherregaarde.dk, der udover temaet om tjenestefolk rummer et tema om herregårdslandskab med artikler og podcasts. Tjek det ud på: www.danskeherregaarde.dk eller læs mere i pressemeddelelsen (pdf).

Gammel Estrup får ny direktør 1. maj 2022

Den 1. maj sætter Kasper Steenfeldt Tipsmark sig i direktørstolen på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Kasper Steenfeldt Tipsmark er historiker fra Aarhus Universitet og har en fortid som både praktikant og studentermedhjælper ved Dansk Center for Herregårdsforskning, hvor han også har været tilknyttet under sit ph.d.-studium, som han i øjeblikket lægger sidste hånd på.

Den nye direktør har således ikke bare en stærk faglighed indenfor herregårdshistorien, men også et stort kendskab til netop Gammel Estrup.

Kasper Steenfeldt Tipsmark overtager posten som museumsdirektør efter Britta Andersen, der har stået i front for museet igennem de sidste 22. år.

Læs hele pressemeddelelsen (pdf).

Gammel Estrup modtager pris som en af verdens top 10% attraktioner

På baggrund af anmeldelser på verdens største rejseplatform Tripadvisor, placerer Gammel Estrup sig i de øverste 10% og modtager derfor Travelers’ Choice Award 2021.

Det vækker både glæde og stolthed på museet. Det er et vidnesbyrd om, at det kontinuerlige arbejde med den danske herregårdshistorie udmønter sig i vedkommende udstillinger og aktiviteter for de mange besøgende på Gammel Estrup.

Museet vil gerne takke til alle de mange mennesker, der har været inde at anmelde museet.

Se, hvad brugerne skriver på TripAdvisor her: https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g2550643…. #travelerschoice