fbpx

Gammel Estrup får 1 mio. kr. til grønne oplevelser

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum modtager 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje til projektet Den Grønne Herregårdslegeplads.

Projektet består blandt andet af etablering af nye legefaciliteter, et grønt, rekreativt opholdsområde og et formidlingsområde ved Alling Å med en ny kanoplads og materialekasser til fangst af signalkrebs.

Målet er, at det rekreative område mellem Gammel Estrup og Alling Å skal bidrage til et stærkere samspil mellem lokalområdet og Gammel Estrup.

En vigtig del af projektet Den Grønne Herregårdslegeplads er bæredygtighed – både socialt og i forhold til klimaaftryk.

Projektet Den Grønne Herregårdslegeplads er inddelt i en række faser, og det er planen at første del i form af legeinstallationer åbnes den 17. juni i år.

Se mere i pressemeddelelsen (pdf).

Nyt netværk skal styrke børnekulturen i Norddjurs

Det nye “Børnekulturelt netværk” etableres som en pendant til det naturfagsnetværk, der allerede findes i Norddjurs kommune.

Målet er at skabe flere møder mellem kommunens børn og den lokale kunst og kultur samt skabe en bedre balance mellem natur- og kulturfaglige læringsaktiviteter udenfor skolerne.

Netværket skydes i gang med en børnekulturfestival i Herregårdshaven på Gammel Estrup i starten af sommeren, hvor kommunens kulturaktører samles og byder på en række gratis oplevelser for de yngste børn under temaet ”alle verdens lande”.

Læs mere her (pdf).

Ny herregårdslegeplads åbner til sommer 2023

Til sommer kommer der helt nye oplevelsesmuligheder for alle legebørn – og voksne – på Gammel Estrup!

Den nye herregårdslegeplads skal fungere som en børnevenlig introduktion til et besøg på selve herregården.

Hele legepladsområdet indeholder tydelige referencer til herregårdsanlægget med volde og broer og det karakteristiske ottekantede tårn. Der etableres klatrebaner fra tårnet, hvor man kan opleve tjenerstabens verden og fortællinger om livet som adelig.

Samtidig fungerer integrerede lydsøjler som små oplevelsesstationer, der fortæller herregårdshistorier og ender med at sende børnene på jagt efter detaljer på legepladsen.

Legepladsen placeres i Herregårdshaven og bliver gratis tilgængelig for alle døgnet rundt, når man kommer ad det offentlige stisystem bagom selve slottet.

Legepladsen er støtte af Salling Fondene, Købmand Herman Sallings Fond, ELRO-Fonden, Hoffmann og Husmands fond, Løvenholm Fonden, Sparekassen Midtdjurs, Norddjurs Kommunes kunst- og kulturpulje og Auningafdelingen af Djurslands Bank

Læs hele pressemeddelelsen (pdf).

Museumsdirektør efterspørger museumsreform for at redde forskningscenter

Museumsreform skal redde vigtig forskning.

Manglende logik i fordeling af museumsstøtten rammer Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum hårdt, og museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark beder nu politikerne om at se på området med henblik på at lave en mere balanceret fordeling af støtten.

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, der ligger lige på toppen af Jyllands næse på det nordlige Djursland er museum for alle de 730 danske herregårde, og alt hvad dertil hører af herskab og tjenestefolk, bygninger og arkitektur, skove og marker, haver og kulturlandskab, indretnings- og boligkultur, malerkunst og møbler og meget andet.

Alligevel modtager Gammel Estrup et meget lavt offentligt tilskud, der ikke dækker de mange forpligtelser, museet har ifølge Museumsloven. Ikke mindst museets forskningsarbejde, der varetages af Dansk Center for Herregårdsforskning, er under pres.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Gammel Estrup udgiver nye herregårdshistorier 25. november 2022

Den 25. november 2022 udkommer antologien Herregårdshistorie med 25 artikler forfattet af førende fagfolk indenfor herregårdshistorie i Danmark og Norden.  

Bogen udgives som festskrift til Britta Andersen, tidligere direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, og det er derfor lykkedes redaktionen at få nogle af landets – og Nordens – førende eksperter på området til at skrive artikler om en række spændende emner fra herregårdenes verden.

Bogen spænder vidt og berører mange facetter af herregårdenes spændende historie. Fra arkitektur og herregårdsbyggerier til livet for herskab og tjenestefolk, fra godsdrift og herregårdshaver, mode, kunst og genstande til formidling af herregårdshistorien.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Gammel Estrup får 130.000 kr til at holde på varmen

Med en bevilling fra Norlys Vækstpulje til tilpasning af vinduer og udskiftning af tætningslister går Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum nu en lunere fremtid i møde.

Som så mange andre kæmper Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum med en varmeregning på himmelflugt, og museet kan ikke bare lukke museet og slukke for varmen.

Udstillingsområdet må nemlig ikke komme under en bevaringstemperatur på 10 grader, for så tager de kostbare interiører og genstande skade, og kontorfløjen skal varmes op til minimum 18 grader, for at sikre et ordentligt arbejdsklima for medarbejderne.

Desuden er det store varmetab fra den gamle, fredede bygning heller ikke hensigtsmæssigt for miljøet. Bevillingen fra Norlys er derfor en kærkommen hjælp til museet i retning af at nedbringe energiforbruget på den gamle herregård. Se mere i pressemeddelelsen (pdf).

Oplev den ægte herregårdsjul på Gammel Estrup 26. nov-23. dec og 27.-30. dec

Oplev den ægte herregårdsjul på Gammel Estrup.

Vær med, når herskab og tjenestefolk gør deres juleforberedelser.

Se, hvordan både greven og hans ansatte holdt jul for 100 år siden.

Køb juletræer og -gaver og smag på julen, når husjomfruen laver sulemad og julebag som på oldemors tid.

Juleudstilling og åbent i Herregårdskøkkenet alle dage. Særlige aktiviteter for store og små i alle weekender.

Se hele juleprogrammet her.

Gammel Estrup modtager stor bevilling til digital formidling for børn

Med en bevilling på 400.000 kr. fra Spar Nord Fonden vil Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum skabe en række nye digitale oplevelser for børn og unge.

Der skal etableres et digitalt børneunivers i Gammel Estrups udstilling, så de historiske stuer bliver suppleret af digitale oplevelser, der kan bruges af både skoleklasser og børnefamilier.

Det nye digitale børneunivers udvikles i samarbejde med firmaet NO PARKING, der har specialiseret sig i digitale oplevelsesdesigns til udstillingssteder.

Efter planen skal børneuniverset lanceres op til sommerferien 2023.

Se mere i pressemeddelelsen (pdf)

Museer vil bruge årets tv-julekalender til at gøre børn klogere på jul i gamle dage

Gammel Estrup er gået sammen med Frilandsmuseet og Museum Odense om at udvikle en række undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i DRs nye julekalender Julehjertets Hemmelighed.

Tilbuddene kan både bruges af skoleklasser og af familier, der besøger museerne i juletiden.

Formålet er at sætte fokus på julens kulturhistorie – dels på undervisningsplatformen DR Skole og ude på museerne.

Tilbuddene er udviklet, så de relaterer til Julehjertets Hemmelighed, men det ikke er nødvendigt at følge med i julekalenderen for at deltage.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Book forløb for skoleklasser.

Enestående maleri vender hjem til Gammel Estrup

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har netop erhvervet et enestående portræt af Berthe Brockenhuus f. Scheel (1767-87), malet af Jens Juel (1745-1802).

Maleriet er en sand perle, og dets betydning for museet og fortællingen om Gammel Estrup og ejerfamilien kan ikke overdrives.

Jens Juels portræt af den unge Berthe Brockenhuus stammer oprindelig fra Gammel Estrup, men ”forsvandt”, da familien i 1926 var nødsaget til at sælge herregården efter næsten 600 år i familiens eje.

Bag på portrættet findes endnu en etiket med stamhuset og et nummer på bagsiden. Sedlen viser, at maleriet var en del af stamhuset Gammel Estrup, og således hørte til den væsentligste og mest centrale del af herregårdens samling.

Familien Scheel på Gammel Estrup tilhørte i 1700-tallet landets absolutte elite såvel økonomisk som kulturelt, og i løbet af århundredet lod slægten sig portrættere af nogle af tidens største kunstnere som Jens Juel, Alexander Roslin, Baltazar Denner og Peder Als. Museet råder i dag over en lang række af disse portrætter, der udgør guldet i museets samling og udstilling, og maleriet af Berthe Brockenhuus taler direkte ind i denne fornemme række.

I sommeren 2022 vil maleriet af Berthe Brockenhuus komme op at hænge i Salonen på Gammel Estrups førstesal, hvor man i forvejen kan se Jens Juels portrætter af Berthe Brockenhuus’ bror “den vilde” greve Jørgen Scheel (1768-1825) og hustruen Christiane Mette Bille-Brahe (1771-1844) samt bedsteforældregenerationen overstaldmester Jørgen Scheel (1718-1786) og Charlotte Louise von Plessen (1720-1801).

Købet af maleriet har været muligt takket være Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond.