fbpx

Gammel Estrups ejere

Ejerrækken

Anders Jensen til Estrup (? – ca. 1355). Gift med Johanne Brock (? – 1372).

Jens Andersen Brock til Estrup (? – 1408). Gift med datter af Jens Lauridsen Panter.

Jens Jensen Brock til Clausholm (? – 1404). Gift med Ide Lavesdatter Panter (? – tidligst 1408).

Eske Jensen Brock til Estrup (? – 1441). Gift 1. gang med Sophie Hak (? – ?). Gift 2. gang med Ellen Gyldenstjerne (? – senest 1472).

Lave Brock til Estrup og Vemmetofte (? – ca. 1504). Gift 1. gang med Else Laxmand (? – tidligst 1466). Gift 2. gang med Kirsten Høeg (? – 1542).

Niels Brock til Estrup og Vemmetofte m.fl. (? – 1534). Gift med Jytte Podebusk (? – 1573).

Lave Brock til Estrup og Vemmetofte (m.fl.) (? – 1565). Gift 1549 med Margrethe Bille (? – 1595).

Eske Brock til Estrup og Vemmetofte m.fl. (1560 – 1625).

Gift i 1589 med Christence Viffert (1561 – 1624).

Jytte Brock til Estrup og Vemmetofte (1595 – 1640).

Gift med Jørgen Skeel, til Sostrup, Ulstrup m.fl. (1578 -1631).

Christen Skeel den Rige til Gammel Estrup, Sostrup, Ulstrup m.fl. (1623 – 1688).

Gift i 1652 med Birgitte Rosenkrantz (1633 – 1677).

Kammerjunker Jørgen Skeel til Gammel Estrup, Sostrup, Ulstrup m.fl. (1656 – 1695).

Gift i 1691 med Benedicte Margrethe Brockdorff (1678 – 1739).

Oberst Christen greve Skeel/Scheel til Gammel Estrup, Sostrup, Ulstrup m.fl. (1695 – 1731).

Gift i 1716 med Augusta baronesse Winterfeldt (1697 – 1740).

Overstaldmester Jørgen greve Scheel til Gammel Estrup, Sostrup, Ulstrup m.fl. (1718 – 1786).

Gift 1. gang i 1740 med Lucie von Thienen (1717 – 1743).

Gift 2. gang i 1745 med Charlotte Louise von Plessen (1720 – 1801).

Gesandt Christen greve Scheel til Ulstrup (1743 – 1771).

Gift i 1765 med Eleonore Agnes Raben (1743 – 1808).

“Den vilde” Jørgen greve Scheel til Gammel Estrup, Sostrup, Ulstrup m.fl. (1768 – 1825).

Gift i 1790 med Christiane Mette Bille Brahe (1771 – 1844). Ægteskabet opløst i 1822.

Christen lensgreve Scheel til Gammel Estrup (1792 – 1844).

 

Gift 1. gang i 1813 med Johanne Marie Sophie Lund (1795 – 1876). (Billede haves ikke). Ægteskabet opløst i 1814.

Gift 2. gang i 1827 med Christiane Pind (1796 – 1855).

Kammerherre Jørgen lensgreve Scheel til Gammel Estrup (1827 -1889).

Gift i 1851 med Christiane Ditlevine Caroline Munk (1830 – 1918).

Hofjægermester Christen lensgreve Scheel til Gammel Estrup (1853 – 1926).

Gift 1. gang i 1874 med Ingeborg Brøchner (1854 – 1890).

Gift 2. gang i 1891 med Emma Otalie Dahlbom (1872 – 1942).