fbpx

Herremandens Herregård

1600-tallet

Herremandens Herregård tager udgangspunkt i herremanden Eske Brock, som boede på Gammel Estrup i renæssancen. Eske Brock var blandt landets rigeste og mest magtfulde mænd i sin samtid.

Udstillingen fortæller historien om en periode i Danmarks historie, hvor den katolske kirke havde mistet sin position i samfundet, og adelen blev magtfuld og velstående som aldrig før. Det resulterede i en række storslåede herregårdsbyggerier som Gammel Estrups hovedbygning, der stort set fik sit nuværende udseende i renæssancen.

Herremandens Herregård består af Kapellet, Kapelgangen og Fruerstuen. Rummene er indrettet i overensstemmelse med tidens og adelsstandens idealer og livsvilkår i 1600-tallet. Kapellet var ramme om det religiøse liv, mens den spartansk indrettede Fruerstue var hele herskabets daglige opholdsrum. Vægge og lofter er dekoreret i tidens farver og specielle mønstre efter originalt forlæg fundet på Gammel Estrup.