ALLE BØRN SKAL MED

Med projektet ALLE BØRN SKAL MED, vil der over de næste tre år blive sat særligt fokus på den lokale kulturarv for børn i alderen 0-6 år i Norddjurs Kommune.

Projektet, der er støttet af Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond vil bestå af en række forskellige tilbud for små børn og deres familier i kommunen. som f.eks. bedsteforældredage i børnehaverne, mødregruppearrangementer på museerne og familieaktiviteter ude i kommunens naturområder. 

Projektet udføres i samarbejde mellem Museum Østjylland, Norddjurs Kommune og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Børn og familier i udsatte positioner

Projektet ALLE BØRN SKAL MED, skal over tre år levere nye historiske oplevelser for små børn og deres familier i Norddjurs. Ikke mindst til familier i en udsat position. Små børn i familier i udsatte positioner får ikke altid mulighed for at opleve det samme som deres jævnaldrende, og derfor skal alle børn nu inviteres med på historiske oplevelser. I projektet vil Norddjurs Kommunes børn i alderen 0-6 år og deres familier blive præsenteret for en perlerække af gratis, lettilgængelige og aktiverende kultur- og naturformidlingstilbud. Projektet vil både nå ud til kommunens mindste i dagtilbuddene og gennem aktiviteter målrettet familier. Den røde tråd bliver den unikke natur og den lokale kulturarv i Norddjurs.

For yderligere information om projektet kontakt museumsinspektør Helle Ingerslev Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.