fbpx

Om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gammel Estrup er Danmarks herregårdsmuseum. Museet har eksisteret siden 1930 og arbejder både med bevaring og udvikling af herregården Gammel Estrup og med forskning i og formidling af de danske herregårdes historie generelt. Museet beskæftiger sig med alle aspekter af herregårdsområdet herunder arkitektur og landskab, kultur og historie, landbrug og økonomi i både nationalt og internationalt perspektiv.

 

Ambitiøs forskning

Det er museets målsætning at bedrive forskning på et højt fagligt niveau, og Gammel Estrup huser derfor forskningscenteret Dansk Center for Herregårdsforskning, der er nationalt og internationalt samlingspunkt for herregårdsforskningen. Centeret har igennem de seneste år udklækket adskillige Phd’er og publiceret en række udgivelser samt været primus motor i det internationale netværk ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate Research).

 

Levende formidling

Museet har desuden en ambition om at skabe alsidige og vedkommende formidlingstilbud, og der skal være tid og overskud til det personlige møde med de besøgende. Museet har en omfattende permanent udstilling, der viser livet blandt herskab og tjenestefolk gennem 400 år, og der arrangeres årligt en række temadage og særudstillinger, koncerter og foredrag samt personlig formidling og aktiviteter for børn i alle skoleferier og op til jul.

Gammel Estrup har knap 100.000 besøgende om året, og det placerer museet som et af de 20 mest besøgte kulturhistoriske museer i Danmark. En placering, der forpligter og inspirerer museet til at fortsætte arbejdet med at forske i og fortælle historien om Gammel Estrup og de danske herregårde i fremtiden.