fbpx

Slots- og Herregårdsforum

Formålet med Slots- og Herregårdsforum er at samle professionelle formidlere og forskere på tværs af faggrænser og dermed skabe et aktivt, landsdækkende forum for udveksling af arbejdsmetoder, forsknings- og formidlingsresultater – og i det hele taget debattere fælles anliggender knyttet til dansk slots- og herregårdskultur.

Gennem et frugtbart samarbejde mellem arkitekter, historikere, etnologer, konservatorer/bevaringsfolk, museums- og universitetsansatte er målet at videreudvikle slots- og herregårdsområdet og skabe nye partnerskaber.

Emnekredsen er danske slotte, herregårde og palæer, og det ledende princip for netværket er åben vidensdeling og udviklende sparring.

Slots- og Herregårdsforum er en videreudvikling af Herregårdspuljen, som har eksisteret siden 2002. Sekretariatsfunktionen for netværket varetages af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup.

Slots- og Herregårdsforum indgår i arbejdet med at koordinere, fremme og udvikle samarbejdet på det herregårdshistoriske område.

Der afholdes årligt mindst ét seminar i Slots- og Herregårdsforum, hvor netværkets medlemmer samles omkring et udvalgt emne, og hvor netværkets medlemmer holder hinanden ajour om feltets udvikling.

Tilmelding til Slots- og Herregårdsforum ved henvendelse på dch@gammelestrup.dk.

Følg Slots- og Herregårdsforum på Facebook