fbpx

Museum uden hæmninger

Unge voksne med udviklingshandicap er underrepræsenterede på de danske museer, og Gammel Estrup skal derfor i 2022 og 2023 udvikle formidlingstilbud målrettet netop denne målgruppe i projektet ”Museum uden hæmninger”.

Brugerne kommer til orde

Meningen med projektet er at udvikle konkrete tilbud i form af for eksempel analoge og digitale rundvisninger og lydvandringer, udstillinger og tilrettelagte forløb, der henvender sig til unge voksne med diagnoser som Downs Syndrom, autismespektrum-forstyrrelser, ADHD eller andre særlige behov.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og udføres af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum i samarbejde med Djurslands Folkehøjskole, der har særligt fokus på inklusion af personer med forskellige udfordringer blandt andet udviklingshæmning.

For yderligere information om projektet kontakt museumsinspektør Anders Sinding på T 8648 3001 eller ans@gammelestrup.dk.