fbpx

Danmarks eneste 1700-talsfestival afholdes på Gammel Estrup 17.-18. juni

På Gammel Estrup kan man komme med på en rejse 250 år tilbage i tiden og møde både grever og grevinder, lakajer og ridefoged, bønder og håndværkere, gøglere og musikanter, når 1700-tallet vækkes til live af over 150 frivillige den 17.-18. juni.

I borggården falbyder bønderne deres varer, mens gøglere og musikanter fylder luften med larm og musik. Indenfor i herregårdens sale kan man opleve adelsfolkene i deres store kjoler og pudrede parykker.

1700-talsfestivalen på Gammel Estrup er den eneste af sin slags på dansk grund, og begivenheden tiltrækker stadig nye frivillige – i år kommer der således både en kvindelig 1700-talsurmager, en historisk soldatertrup, der eksercerer og affyrer sortkrudt, samt en gruppe amerikanske rollespillere, der har taget turen hele vejen fra Ohio for at være med.

Se mere her.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Ny årsberetning for 2022 afspejler rivende udvikling på Gammel Estrup

2022 var et begivenhedsrigt år på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Museet opretholdt trods direktørskifte i foråret et højt aktivitetsniveau af høj kvalitet indenfor alle aspekter af arbejdet med indsamling, registrering og bevaring, forskning og formidling af den danske herregårdshistorie.

Arbejdet fortsætter, og museet har mange satsninger og initiativer i støbeskeen for de kommende år.

Hent årsberetningen for 2022 her (pdf).

Den første børnekulturfestival i Norddjurs afholdes 22. juni

Den 22. juni kl. 10-13 afholdes den første børnekulturfestival i Norddjurs, hvor en række kulturaktører byder på masser af gratis oplevelser for kommunens 3-8-årige.

Temaet er ”alle verdens lande”, og man kan blandt andet møde Kattegatcenteret, Kulturskolen Norddjurs, Museum Østjylland, Norddjurs Bibliotekerne, Det Grønne Museum, Grenaa Egnsarkiv, Reno Djurs og Mundu – center for global dannelse.

Gammel Estrup sørger for gratis transport til alle tilmeldte børnehavegrupper og skoleklasser (0.-1. klasse) fra Norddjurs. Tilmelding senest 10. juni på scu@gammelestrup.dk.

Festivalen arrangeres af Norddjurs Kommunes børnekulturnetværk, der arbejder for at skabe flere møder mellem kommunens børn og den lokale kunst og kultur.

Netværket og Børnekulturfestivalen gennemføres i samarbejde med Skole- og dagtilbudsforvaltningen, Norddjurs Skoletjeneste og Børne- og ungdomsudvalget, og arrangementet åbnes af formand for Børne- og ungdomsudvalget Aleksander Myrhøj.

Børnekulturfestivalen er en del af det Nordea-støttede projekt ALLE BØRN SKAL MED.

Se pressemeddelelse om børnekulturnetværket i Norddjurs (pdf).

Gammel Estrup får 1 mio. kr. til grønne oplevelser

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum modtager 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje til projektet Den Grønne Herregårdslegeplads.

Projektet består blandt andet af etablering af nye legefaciliteter, et grønt, rekreativt opholdsområde og et formidlingsområde ved Alling Å med en ny kanoplads og materialekasser til fangst af signalkrebs.

Målet er, at det rekreative område mellem Gammel Estrup og Alling Å skal bidrage til et stærkere samspil mellem lokalområdet og Gammel Estrup.

En vigtig del af projektet Den Grønne Herregårdslegeplads er bæredygtighed – både socialt og i forhold til klimaaftryk.

Projektet Den Grønne Herregårdslegeplads er inddelt i en række faser, og det er planen at første del i form af legeinstallationer åbnes den 17. juni i år.

Se mere i pressemeddelelsen (pdf).

Nyt netværk skal styrke børnekulturen i Norddjurs

Det nye “Børnekulturelt netværk” etableres som en pendant til det naturfagsnetværk, der allerede findes i Norddjurs kommune.

Målet er at skabe flere møder mellem kommunens børn og den lokale kunst og kultur samt skabe en bedre balance mellem natur- og kulturfaglige læringsaktiviteter udenfor skolerne.

Netværket skydes i gang med en børnekulturfestival i Herregårdshaven på Gammel Estrup i starten af sommeren, hvor kommunens kulturaktører samles og byder på en række gratis oplevelser for de yngste børn under temaet ”alle verdens lande”.

Læs mere her (pdf).

Ny herregårdslegeplads åbner til sommer 2023

Til sommer kommer der helt nye oplevelsesmuligheder for alle legebørn – og voksne – på Gammel Estrup!

Den nye herregårdslegeplads skal fungere som en børnevenlig introduktion til et besøg på selve herregården.

Hele legepladsområdet indeholder tydelige referencer til herregårdsanlægget med volde og broer og det karakteristiske ottekantede tårn. Der etableres klatrebaner fra tårnet, hvor man kan opleve tjenerstabens verden og fortællinger om livet som adelig.

Samtidig fungerer integrerede lydsøjler som små oplevelsesstationer, der fortæller herregårdshistorier og ender med at sende børnene på jagt efter detaljer på legepladsen.

Legepladsen placeres i Herregårdshaven og bliver gratis tilgængelig for alle døgnet rundt, når man kommer ad det offentlige stisystem bagom selve slottet.

Legepladsen er støtte af Salling Fondene, Købmand Herman Sallings Fond, ELRO-Fonden, Hoffmann og Husmands fond, Løvenholm Fonden, Sparekassen Midtdjurs, Norddjurs Kommunes kunst- og kulturpulje og Auningafdelingen af Djurslands Bank

Læs hele pressemeddelelsen (pdf).

Museumsdirektør efterspørger museumsreform for at redde forskningscenter

Museumsreform skal redde vigtig forskning.

Manglende logik i fordeling af museumsstøtten rammer Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum hårdt, og museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark beder nu politikerne om at se på området med henblik på at lave en mere balanceret fordeling af støtten.

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, der ligger lige på toppen af Jyllands næse på det nordlige Djursland er museum for alle de 730 danske herregårde, og alt hvad dertil hører af herskab og tjenestefolk, bygninger og arkitektur, skove og marker, haver og kulturlandskab, indretnings- og boligkultur, malerkunst og møbler og meget andet.

Alligevel modtager Gammel Estrup et meget lavt offentligt tilskud, der ikke dækker de mange forpligtelser, museet har ifølge Museumsloven. Ikke mindst museets forskningsarbejde, der varetages af Dansk Center for Herregårdsforskning, er under pres.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Gammel Estrup udgiver nye herregårdshistorier 25. november 2022

Den 25. november 2022 udkommer antologien Herregårdshistorie med 25 artikler forfattet af førende fagfolk indenfor herregårdshistorie i Danmark og Norden.  

Bogen udgives som festskrift til Britta Andersen, tidligere direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, og det er derfor lykkedes redaktionen at få nogle af landets – og Nordens – førende eksperter på området til at skrive artikler om en række spændende emner fra herregårdenes verden.

Bogen spænder vidt og berører mange facetter af herregårdenes spændende historie. Fra arkitektur og herregårdsbyggerier til livet for herskab og tjenestefolk, fra godsdrift og herregårdshaver, mode, kunst og genstande til formidling af herregårdshistorien.

Læs pressemeddelelse (pdf).

Gammel Estrup får 130.000 kr til at holde på varmen

Med en bevilling fra Norlys Vækstpulje til tilpasning af vinduer og udskiftning af tætningslister går Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum nu en lunere fremtid i møde.

Som så mange andre kæmper Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum med en varmeregning på himmelflugt, og museet kan ikke bare lukke museet og slukke for varmen.

Udstillingsområdet må nemlig ikke komme under en bevaringstemperatur på 10 grader, for så tager de kostbare interiører og genstande skade, og kontorfløjen skal varmes op til minimum 18 grader, for at sikre et ordentligt arbejdsklima for medarbejderne.

Desuden er det store varmetab fra den gamle, fredede bygning heller ikke hensigtsmæssigt for miljøet. Bevillingen fra Norlys er derfor en kærkommen hjælp til museet i retning af at nedbringe energiforbruget på den gamle herregård. Se mere i pressemeddelelsen (pdf).

Oplev den ægte herregårdsjul på Gammel Estrup 26. nov-23. dec og 27.-30. dec

Oplev den ægte herregårdsjul på Gammel Estrup.

Vær med, når herskab og tjenestefolk gør deres juleforberedelser.

Se, hvordan både greven og hans ansatte holdt jul for 100 år siden.

Køb juletræer og -gaver og smag på julen, når husjomfruen laver sulemad og julebag som på oldemors tid.

Juleudstilling og åbent i Herregårdskøkkenet alle dage. Særlige aktiviteter for store og små i alle weekender.

Se hele juleprogrammet her.