Skoler, institutioner og ungdomsuddannelser

Gammel Estrups undervisningstilbud henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen, elever på ungdomsuddannelser samt børn i dagtilbud. Vi laver også forløb målrettet børn med særlige behov, og det enkelte undervisningsforløb tilpasses den aktuelle gruppes behov og faglige niveau.

Museet tilbyder et enestående autentisk læringsrum, hvor børn og unge kan få et særligt indblik i adelens og de ansattes liv fra renæssancen og frem til 1930. Undervisningsforløbene har til formål at få eleverne til at reflektere over deres liv i sammenligning med livet på de danske godser førhen.  Forløbene består af en kombination af dialogbaseret undervisning, rollespil og værkstedsaktiviteter.

I 2018 er læringsforløb gratis for børn og unge i Norddjurs Kommune. For børn og unge fra andre kommuner tilbydes forløb til rabatpris: 3 timer med formidler for en klasse/gruppe af 30/60 børn = 500/750 kr (normalpris 1200/2400 kr).

Ring eller skriv, så kan vi i fællesskab planlægge jeres besøg på museet. Kontakt museumsformidler Anders Sinding på T 8795 0705 eller ans@gammelestrup.dk.

Besøg også museets undervisningshjemmesider: Historiefortælleren, Rejser i historien og Herregårdslandskab (Obs, siderne er ikke tilgængelige i Chrome).

 

LÆRING NORDDJURS

Et projekt om undervisning i eksterne læringsrum målrettet børn og unge i dagtilbud, skoler og på ungdomsuddannelser. Læs mere. Klik her.

Kom til temadag om læreplanstemaer 3. september. Se mere her (pdf).

 

Kend dit land – Herregårdsliv

Gratis tilbud til 4. klasser der skal på museumsbesøg i forbindelse med kampagnen Kend dit land i efteråret 2018.

Hent forløb her (pdf)

 

1. verdenskrig-temaforløb

I år er det hundrede året for afslutningen på første verdenskrig. Dette markerer vi på Gammel Estrup med et specialforløb, der knytter sig til de ændrede livsvilkår som krigen, trods Danmarks neutralitet, bragte med sig.

Forløbet tager eleverne på en rejse igennem tiden, hvor vi undersøger de historiske forhold for herskab og tjenestefolk på de danske herregårde. Vi slutter i perioden omkring første verdenskrig og prøver på egen krop de forskellige opgaver, der hørte sig til en tid med manglende ressourcer. Selv på de selvforsynende herregårde kunne det nemlig stå slemt til, og man måtte derfor tænke kreativt i anskaffelsen af fornødenheder.

Forløbet retter sig imod mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser og passer ind i historie- og samfundsfaget.

For yderligere info kontakt museumsformidler Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk

Daginstitutioner

Børnehaver

Grundskoler

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser

Specialforløb

Særlige formidlingstilbud