Gud blandt godtfolk og grever

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og kirkerne i Norddjurs lancerer med støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond et nyt kulturhistorisk projekt for børn og unge i konfirmationsalderen.

Gammel Estrup har modtaget støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond til projektet “Gud blandt godtfolk og grever”, hvor ideer fra museets kulturhistoriske formidling flyttes ud i kirkerne i Norddjurs.

Målet er at etablere samarbejde mellem kirke og museum og sikre kulturhistorisk formidling til unge i konfirmationsalderen.

Projektet, der forløber i 2020, er et samarbejde mellem Norddjurs Provsti, Norddjurs Kommune og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

 

Nye tilbud til børn og unge 

Projektet trækker på museets succesrige erfaringer og ressourcer i forbindelse med formidlingsoplevelser rettet imod kommunens unge.

Formidlingstiltagene oprettes for relevante, udvalgte kirker i Norddjurs provsti og baserer sig på eksisterende museale formidlingsarrangementer.

De nye tilbud til de unge består blandt andet af kirkehistoriske læringsfestivaler, aftenarrangementer med fokus på tro og overtro og kulturhistorisk læring og formidling igennem direkte kildearbejde med ”Escape Room”-inspirerede problematikker og koncepter.

”Gud blandt godtfolk og grever” udvikles i foråret, og de første arrangementer løber af stablen i efteråret 2020.

 

For yderligere information om projektet kontakt museumsformidler Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.