fbpx

Skovarbejder for en dag: skoleforløb målrettet elever med særlige behov

Målgruppe: Undervisningen tilpasses det enkelte klassetrin. Max. 10 elever pr. forløb, da pladsen i huset er trang.

Indhold og arbejdsform: Herregårdsjægeren og skovhuggeren

Gammel Estrup tilbyder undervisningsforløb skræddersyet til elever med særlige behov. Hvert forløb tilrettelægges, sådan at det matcher den aktuelle gruppes alder, kompetencer og behov.

Forløbet foregår i det nyistandsatte Skovarbejderhus i Lunden ved Gammel Estrup, der fremstår som en typisk landarbejderbolig fra omkring 1930. Eleverne vil til forløbet stifte bekendtskab med historien om herregårdenes vidstrakte skove, skovarbejderens hverdag og det hårde arbejde med skovhugst, samt historien om herregårdsjagten som aristokratisk standsmanifestation i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.

Eleverne vil til forløbet møde en museumsformidler iklædt tidstypisk dragt, ligesom de selv kan blive klædt i kopier af historisk tøj. Eleverne oplever landarbejderhistorien gennem aktiviteter i huset, hvor de bl.a. kan prøve at tænde op i Skovarbejderhusets brændekomfur. Udenfor kan de også prøve kræfter med herregårdsskyttens og skovarbejderens arbejdsopgaver, når der kan skydes til måls efter attrapper af vildt med bue og pil eller luftgevær og saves brænde med den store 2-mands sav.

Med udgangspunkt i Skovarbejderhusets indretning og udendørsmiljø samt de historiske aktiviteter bliver eleverne aktive deltagere i museumsbesøget, hvor der er fokus på mestringsoplevelser, struktur og genkendelighed.

Varighed: Det er museets erfaring, at forløb målrettet elever med særlige behov max. ikke bør være af mere end to timers varighed.