fbpx

En herskabelig død

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Fag: Historie A

Varighed: 4½ time

Læringsmål: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden, forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.

Med udgangspunkt i den herskabelige død skal forløbet præsentere eleverne for dødens og begravelsens historie samt herregårdenes og adelens betydning gennem historien.  Fokus ligger på Danmark i perioden 1700 til i dag. Sammen med adelens rolle i samfundet, kommer vi også ind på den samfundsmæssige udvikling fra adelsvælde til enevælde og frem til demokratiets indførelse i 1849 og den sociale ligestilling gennem 1900-tallet.

Forud for forløbet arbejder eleverne med et unikt sæt af herregårdshistoriske kilder, som efterfølgende anvendes til løsning af en række opgaver på selve museet. Under besøget på Gammel Estrup arbejder eleverne med konkrete spor fra fortidens gravkultur blandt adelige i Gammel Estrups kapel, gravsætningen i herregårdsskoven samt Auning Kirke. Eleverne skal afslutningsvis fremstille en ligprædiken som er en herremand værdig.

Find kilder og undervisningsmateriale knyttet til emnet på sitet jagtenpaafortiden.dk