fbpx

Herskab og tjenestefolk anno 1900

Målgruppe: Udskoling

Fag: Dansk, Historie, Idræt, Natur/Teknologi

Varighed: 3 timer

Pris: 1250 kr.

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, Stormen på Bastillen, Grundloven 1849, Systemskiftet 1901, Kvinders valgret, Kanslergadeforliget.

Med udgangspunkt i museets samling præsenteres eleverne for tjenestefolkene og herskabet. Hernæst skal eleverne prøve kræfter med livet på herregården omkring år 1900.

OBS: Dagens aktiviteter afhænger af vejr og årstid.

Tema: Frem til industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet udgjorde herregårdene nogle af landets største arbejdspladser. Forløbet tager eleverne med bag kulisserne og illustrerer de mange arbejdsopgaver som var tilknyttede herregårdens hovedbygning og have. Eleverne bliver præsenteret for eksempler på sociale klasser og kulturelle fællesskaber og får indsigt i de ansattes mulighed for politisk indflydelse.

Forløb: Eleverne skal i fællesskab opleve et sanseligt møde med kulturhistorien. Der er mulighed for at arbejde med naturen som spisekammer og anvende naturen omkring Gammel Estrup som et historisk læringsrum.

Samfundets opbyggelse – Vi lærer om forskellige samfundsgrupper og deres vilkår. Læringen forankres igennem skriftligt arbejde med de såkaldte skudsmålsbøger.

Arbejde, håndværk og arbejderliv – Vi lærer om tjenestefolkenes dagligdag og livsverden ved at trække i arbejdstøjet og prøve kræfter med datidens gårdarbejde

Rig og fattig – Vi skaber en kontrast til herskabets rigdom, ved at tage på et rakkerløb hvor vi lærer om samfundets laveste mennesker.