fbpx

Greve og grevinde for en dag

Målgruppe: Udskoling

Fag: Dansk, Historie, Idræt, Natur/Teknologi

Varighed: 3 timer

Pris: 1250 kr.

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, stormen på bastillen, ophævelse af slavehandel.

Tema: Vi dykker ned i 1700-tallets ekstravagante hofliv, der var stærkt inspireret af den franske stormagt. Pudder, parykker og prægtige kjoler er i fokus, når eleverne stifter bekendtskab med fransk konduite og streng etikette.

Forløb: Igennem levendegørelse og leg udfordres eleverne motorisk, sprogligt og æstetisk i mødet med den historiske dannelse for grevskabet i 1700-tallet. Gennem historisk dans og bevægelse skal kroppen og sanserne bruges til at skabe oplevelser med historien i museets autentiske interiørudstilling. Undervejs i forløbet bliver eleverne klogere på enevældens rangsystem og dertilhørende store forskel på høj og lav.

Kropssyn og dannelse – Vi undersøger 1700-tallets forståelse af kroppen og sindet og dannelse gennem kreativ leg og sprogundervisning i skolestuen samt danseundervisning i riddersalen.

Sprog og sociale omgangsformer – Vi bruger brevskrivningen som kreativ indgangsvinkel til at forstå 1700-tallets omgangsformer og dagligdag.

Samfundets opbyggelse – Vi lærer om forskellige samfundsgrupper og det enevældige rangsystem igennem kreativt arbejde med ordensbånd, ridderbreve og rangtitler.

Grevens samlinger – Vi arbejder med naturforståelse og videnskabelig undersøgelse igennem 1700-tallets herskabelige samlinger og kategorisering.