Gammel Estrups ejere

Ejerrækken

Anders Jensen til Estrup (? – ca. 1355). Gift med Johanne Brock (? – 1372).

Jens Andersen Brock til Estrup (? – 1408). Gift med datter af Jens Lauridsen Panter.

Jens Jensen Brock til Clausholm (? – 1404). Gift med Ide Lavesdatter Panter (? – tidligst 1408).

Eske Jensen Brock til Estrup (? – 1441). Gift 1. gang med Sophie Hak (? – ?). Gift 2. gang med Ellen Gyldenstjerne (? – senest 1472).

Lave Brock til Estrup og Vemmetofte (? – ca. 1504). Gift 1. gang med Else Laxmand (? – tidligst 1466). Gift 2. gang med Kirsten Høeg (? – 1542).

Niels Brock til Estrup og Vemmetofte m.fl. (? – 1534). Gift med Jytte Podebusk (? – 1573).

Lave Brock til Estrup og Vemmetofte (m.fl.) (? – 1565). Gift 1549 med Margrethe Bille (? – 1595).

Eske Brock til Estrup og Vemmetofte m.fl. (1560 – 1625).

Gift i 1589 med Christence Viffert (1561 – 1624).

Jytte Brock til Estrup og Vemmetofte (1595 – 1640).

Gift med Jørgen Skeel, til Sostrup, Ulstrup m.fl. (1578 -1631).

Christen Skeel den Rige til Gammel Estrup, Sostrup, Ulstrup m.fl. (1623 – 1688).