fbpx

Punkt 2: Mindestenen ved karpedammen

Hør om greven Jørgen Scheel (1827-1889) og mindestenen rejst af lokale beboere.

Fortællingen tager ca. 10 minutter.

 

Øvrige punkter på Skovstien

Punkt 1: Herregårdens hovedbygning

Punkt 3: Indgang til herregårdsskoven

Punkt 4: Familiegravstedet

Punkt 5: Sandvejen langs herregårdsskoven

Punkt 6: Det forsvundne skovarbejderhus og Helligbjerget

Punkt 7: Stenbordet

 

Foto: Mindestenen ved karpedammen er rejst til ære for Kammerherre Jørgen Scheel af de lokale bønder i 1890. Inskriptionen lyder: “Denne Sten blev rejst af taknemlige Beboere paa Gammel Estrup Gods i Aaret 1890”. Sådanne mindesten findes på mange herregårde landet over.