fbpx

Gammel Estrup udgiver nye herregårdshistorier 25. november 2022

Den 25. november 2022 udkommer antologien Herregårdshistorie med 25 artikler forfattet af førende fagfolk indenfor herregårdshistorie i Danmark og Norden.  

Bogen udgives som festskrift til Britta Andersen, tidligere direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, og det er derfor lykkedes redaktionen at få nogle af landets – og Nordens – førende eksperter på området til at skrive artikler om en række spændende emner fra herregårdenes verden.

Bogen spænder vidt og berører mange facetter af herregårdenes spændende historie. Fra arkitektur og herregårdsbyggerier til livet for herskab og tjenestefolk, fra godsdrift og herregårdshaver, mode, kunst og genstande til formidling af herregårdshistorien.

Læs pressemeddelelse (pdf).