fbpx

Biodiversitet: børn får Gammel Estrup til at blomstre

45 specialelever fra Auning Skole var den 1. oktober til en særlig biodiversitetsdag på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, hvor de var med til at plante blomsterløg og etablere levesteder for insekter i et særligt område af den gamle herregårdshave.

Eleverne har fået tilknyttet området som deres eget lille forsøgsområde, hvor de kan kortlægge artsrigdom og arbejde naturvidenskabeligt med dyre- og planteliv i forbindelse med skolearbejdet på Auning skole, der ligger få kilometer fra Gammel Estrup.

Ideen med biodiversitetsdagen var således at give specialeleverne en god og lærerig oplevelse, men også at skabe ekstra fokus på naturen og det dyre- og planteliv, der er i herregårdshaven.

Biodiversitetsdagen er startskuddet til et større projekt i herregårdshaven på Gammel Estrup, hvor der– med hjælp fra private donatorer – vil blive plantet 30.000 blomsterløg.

Læs pressemeddelelse om biodiversitetsdagen (pdf).