fbpx

Herskab og tjenestefolk

Målgruppe: Mellemtrin

Fag: Dansk, Historie, Idræt, Natur/Teknologi, Samfundsfag

Varighed: Ca. 3 timer

Pris: 1500 kr.

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, Stormen på Bastillen, Grundloven 1849, Systemskiftet 1901, Kvinders valgret, Kanslergadeforliget.

OBS: Dagens aktiviteter afhænger af vejr og årstid.

Med udgangspunkt i museets samling præsenteres eleverne for tjenestefolkene og herskabet. Hernæst skal eleverne prøve kræfter med livet på herregården omkring år 1900.

Tema: Både arbejds- og levevilkår for folkene på de danske herregårde var markant anderledes, end vi kender det i dag. Eleverne introduceres for tyendeloven og den store forskel på arbejderklassen og grevefamilien, der boede på Gammel Estrup omkring århundredeskiftet.

Forløb: Eleverne skal i fællesskab opleve et sanseligt møde med kulturhistorien. Der er mulighed for at arbejde med naturen som spisekammer og anvende naturen omkring Gammel Estrup som et historisk læringsrum.

Samfundets opbyggelse – Vi lærer om forskellige samfundsgrupper og deres vilkår. Læringen forankres igennem skriftligt arbejde med de såkaldte skudsmålsbøger.

Arbejde, håndværk og arbejderliv – Vi lærer om tjenestefolkenes dagligdag og livsverden ved at trække i arbejdstøjet og prøve kræfter med datidens tyendearbejde

Rig og fattig – Vi skaber en kontrast til herskabets rigdom, ved at lære om samfundets laveste mennesker.

Rollespil – Vi arbejder med politiske forhold omkring år 1900 igennem et særligt tilrettelagt rollespil.

SÆSONBETINGET – Den selvforsynende herregård – Vi lærer om naturens ressourcer og madkultur igennem det direkte arbejde med efterårets bugnende herregårdshave.