fbpx

Adelsskolen

Målgruppe: Mellemtrin

Fag: Dansk, Historie, Idræt, Natur/Teknologi

Varighed: Ca. 3 timer

Pris: 1500 kr.

Kanonpunkter: Reformationen, Christian IV, Den Westfalsk Fred, Statskuppet 1660.

På Gammel Estrups adelsskole klargør vi igennem historiske spil og aktiviteter eleverne til livet som herremænd i renæssancen. Her prøves de i både kropslige og boglige adelsdyder.

Tema: Eleverne prøver kræfter med renæssancens adelige dannelse og lærer igennem den historiske adelsskole om livet i renæssancen.

Forløb: Ved hjælp af levendegørelse arbejdes der med kreativ fremstilling og sprogforståelse samt det dannede menneske i historisk perspektiv. Der arbejdes med stændersamfundets opbyggelse og adelstandens forankring og magtvælde efter reformationen.

Verdensbillede – Vi undersøger renæssancens verdensbillede i alkymistens kælder.

Boglig dannelse – Vi arbejder med de forskellige stænder i renæssancen og den boglige del af en adelsmands eller kvindes dannelse igennem opbyggelige øvelser, latinundervisning og skrivning og opgaveløsning.

Kropslig dannelse – Vi arbejder med de forskellige stænder i renæssancen og bruger kroppen igennem fysiske fægteøvelser der også fungerer som teambuilding.

Reformationen – Eleverne kæmper på forskellige sider af Grevens Fejde i vores historiske “Grevens Fejde stratego”.