fbpx

Undervisningsforløb

Gammel Estrups undervisningstilbud henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen, elever på ungdomsuddannelser samt børn i dagtilbud. Vi laver også forløb målrettet børn med særlige behov, og det enkelte undervisningsforløb tilpasses den aktuelle gruppes behov og faglige niveau.

Museet tilbyder et enestående autentisk læringsrum, hvor børn og unge kan få et særligt indblik i adelens og de ansattes liv fra renæssancen og frem til 1930. Undervisningsforløbene har til formål at få eleverne til at reflektere over deres liv i sammenligning med livet på de danske godser førhen.  Forløbene består af en kombination af dialogbaseret undervisning, rollespil og værkstedsaktiviteter.

Forløb á ca. 3 timer med en formidler (for en klasse/gruppe af max 30 børn) koster 1000 kr. En omvisning af en times varighed koster 500 kr.

Ring eller skriv, så kan vi i fællesskab planlægge jeres besøg på museet. Kontakt museumsformidler Anders Sinding på T 8795 0705 eller ans@gammelestrup.dk.

Besøg også museets undervisningshjemmeside: Historiefortælleren og Jagten på Fortiden

 

Nyt forløb om herregårdens arbejdere

Tag din klasse med på museets nye undervisningsforløb, der stiller skarpt på opgaver, livsvilkår og organisering af de mange løstansatte landarbejdere på de store godskomplekser ved indgangen til forrige århundrede. Forløbet består af en kombination af omvisning, kildearbejde og et praktisk møde med fortidens fysiske arbejde på herregårdene. Forløbet henvender sig til udskoling og ungdomsuddannelser. Kontakt museumsinspektør Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk for yderligere info.

Daginstitutioner

Børnehaver

Under opdatering

Grundskoler

Indskoling

Under opdatering

Mellemtrin

Under opdatering

Udskoling

Under opdatering

Ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser

Under opdatering

Specialforløb

Særlige formidlingstilbud

Kontakt Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk