fbpx

Gammel Estrup har brug for hjælp. Kan du undvære 200 kr. til vores fælles kulturarv?

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum skal inden nytår indsamle 100 donationer på 200 kr. for at forblive på SKATs liste over godkendte, almennyttige foreninger og institutioner.

At være på SKATs liste betyder blandt andet, at museet kan modtage arv, uden at denne skal beskattes, og at museet kan få en betydelig momskompensation. At være på listen er derfor helt afgørende for den fortsatte drift og udvikling af museet – ikke mindst i denne tid, hvor museet står til at miste 40 % af det i forvejen beskedne statstilskud fra 2021.

200 kr kan indbetales via MobilePay nr: 15279 eller via bankoverførsel til konto med reg.nr.: 7260 og kontonr.: 1390106.

Oplys samtidig CPR- eller CVR-nummer og mærk betalingen ‘Donation’. Så indberetter museet til SKAT, og du får automatisk fradrag for beløbet.

Se mere om støttemulighederne

Foto: Martin Dam Kristensen