fbpx

Skovarbejderhuset

I sommeren 2014 åbnede Skovarbejderhuset, som ligger i skovområdet Lunden tæt ved museet. Huset hørte til Løvenholm Gods og blev opført i 1929 af godsejer Valdemar Uttental. Lunden havde oprindeligt hørt til Gammel Estrup, men da den sidste greve, Christen Scheel døde i 1926 overtog hans svigersøn Valdemar Uttental en række af Gammel Estrups skovarealer. Uttental rationaliserede skovdriften og opførte en række skovarbejderboliger, som lå spredt omkring i skovene. Huset gik under navnet Mikkelsdalshuset pga. sin beliggenhed i skovdalen af samme navn.

Huset blev bygget til at huse en skovarbejderfamilie og i perioden ca. 1930 til 1950 havde familien Brøsted deres hjem her. Familien bestod af tidligere statshusmand Niels og hustru Olga Mathilde og deres 4 hjemmeboende børn. Den ældste dreng Peder tjente udenfor hjemmet.

Som besøgende kan man i Skovarbejderhuset opleve, hvordan en almindelig skovarbejder boede og levede i 1930’erne. Huset har to indgange. Den pæne indgang mod nord fører ud i prydhaven, mens bryggersindgangen i sydgavlen fører ud mod pladsen. I bryggerset finder man gruekedlen og grovkøkkenet, hvor familien satte sine sine støvler, inden de trådte ind i husets køkken. Via en lille entré kommer man ind i stuen, mens man på anden sal finder to værelser: Et soveværelse til de voksne og et fælles soveværelse til børnene.

Udenfor huset finder man huggehuset, mens familiens das er genopført bagved huset, hvor også husets køkkenhave er placeret. Huset var i hele perioden uden indlagt strøm og vand, men var forsynet med vand fra egen pumpe.

Huset er åbent i museets åbningstid, mens huggehuset er åbent ved arrangementer i huset. Se museets kalender for aktuelle arrangementer i huset.

Det er muligt at komme på undervisningsforløb henvendt til børn med særlige behov. Læs mere.

Der er desuden mulighed for overnatning i Skovarbejderhuset visse dage. Læs mere

Projektet De glemte arbejdere – herregårdenes jordløse arbejderklasse er støttet af:

Arbejdsmarkedets Feriefond
Løvenholm Fonden
15. Juni Fonden
Sonning-fonden
C.A.C. Fonden
Friluftsrådet (støttet med tilskud fra Tips- og lottomidler)
Augustinus Fonden
HUJ A/S
Kirsten Lund-Andersen, landsskabsarkitekt mdl.
Frøsamlerne