fbpx

Mission, vision og værdier

Mission

Gammel Estrup er Danmarks herregårdsmuseum. Museet er statsanerkendt og arbejder både med bevaring og udvikling af herregården Gammel Estrup og med forskning i og formidling af de danske herregårdes historie generelt.

Museet beskæftiger sig med alle aspekter af herregårdsområdet herunder arkitektur, landskab, kultur, historie, landbrug og økonomi i både nationalt og internationalt perspektiv og er et levende museum med aktiviteter og arrangementer.

Gammel Estrup er en arbejdsplads med engagerede medarbejdere og gode kolleger, der arbejder sammen om et meningsfuldt projekt til gavn for offentligheden.

Vision

Gammel Estrup vil være nationalt anerkendt som et kvalitetsmuseum med en velrenommeret forskningsafdeling – en institution, der omsætter viden om herregårdskulturen, -arkitekturen og -historien til gavn for samfundet.

Gammel Estrup vil være kendt for tre værdier: Kvalitet, passion og kreativitet. Værdierne udmøntes i høj faglig kvalitet i forskningen, forskningsunderbygget formidling og sammenhæng i alt, hvad museet beskæftiger sig med.

Publikum skal mødes med passion, dialog og nærvær – vi vil udbrede den faglige og personlige begejstring for herregårdens fortid og nutid. Museet skal være kendt for at have en kreativ og visionær tilgang og for sit mod til at tænke nyt indenfor herregårdsområdet.

Museet skal fungere som socialt og kulturelt omdrejningspunkt i lokalsamfundet, som nationalt museum for herregårdshistorie og som international samarbejdspartner på herregårdsområdet.

Gammel Estrup vil være en arbejdsplads med højt til loftet, hvor medarbejdere løbende udvikles, og hvor alle med engagement løfter det store projekt, det er at drive og udvikle et museum for alle.

Værdier

KVALITET – faglighed, kulturarv.

PASSION – nærvær, dialog.

KREATIVITET – nytænkning.

Årsberetning for Gammel Estrup 2020

Handlingsplan 2019-2023