Kontakt

T 8648 3001 

post@gammelestrup.dk

 

Ledelsen

Museumsdirektør Britta Andersen |

Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi

Formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder af sekretariatsfunktionen for Slots- og Herregårdsforum, i museumsrådet for Det Grønne Museum, modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004, Ole Haslunds Hæderslegat i 2006 og Europa Nostras danske pris i 2017.

Museumsfagligt personale

Museumsinspektør (souschef)
Marie Aaberg Andersen
8795 0702

Cand.phil. i historie

Museumsinspektør (kommunikation)
Marie Kirstine Elkjær
8795 0703

Cand.mag. i historie og dansk

Museumsformidling

Museumsinspektør (uddannelse, børn og unge)
Helle Kristensen
8795 0711

Cand.mag. i dansk og historie

Museumsformidler
Anders Sinding
8795 0705 | 

Cand.theol.

Dansk Center for Herregårdsforskning

Centerleder
Postdoc Signe Boeskov
8795 0708

Ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi

Faglig sekretær
Ph.d. stip. Kristine Dyrmann
8795 0708

Cand.mag. i historie og fransk

Ph.d. Stipendiat
Kasper Stenfelt Tipsmark
8795 0712

Cand.mag i religionsvidenskab og historie

Formidlingsmedarbejder
Søren Broberg Knudsen
8795 0709

Cand.mag. i historie

Administration

Irene Lundquist
8795 0704

Regnskab og administration

Publikumsbetjening, butikspersonale og vagtfunktionen

Jørgen Justesen
8648 3001

Museumsbetjent

Hans Jørgen Rasmussen
8648 3001

Museumsbetjent

Helle Hvorslev
8648 3001

Kustode – butik

Jytte M. Nielsen
8648 3001

Kustode – køkken

Rengøring og service

Johanne Krogh Madsen

Rengøringsassistent

Tina Sigaard

Servicemedarbejder