fbpx

Kontakt

T 8648 3001, post@gammelestrup.dk

Fremsendelse af fakturaer skal ske på faktura@gammelestrup.dk

Museumsdirektør

Museumsdirektør
Kasper Steenfeldt Tipsmark
Ph.d. i kulturhistorie, cand.mag. i historie

8795 0701 / 3052 7701
kst@gammelestrup.dk

Samling & udstilling

Museumsinspektør (souschef),
samling & udstilling, registrering & bevaring
Marie Aaberg Andersen
Cand.phil. i historie

8795 0702 / 4035 9116
ma@gammelestrup.dk

Faglig konsulent,
tagrenoveringsprojektet
Britta Andersen
Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi

3146 3001
ba@gammelestrup.dk

Kommunikation & arrangementer

Museumsinspektør (frivilligkoordinator),
kommunikation & salg, publikationer & arrangementer
Marie Kirstine Elkjær

Cand.mag. i historie og dansk

8795 0703 / 2478 9864
me@gammelestrup.dk

Børn & unge

Museumsinspektør (afdelingsleder),
uddannelse, børn & unge
Helle Ingerslev Kristensen
Cand.mag i dansk og historie

8795 0714 / 4047 7301
hik@gammelestrup.dk

Museumsinspektør,
uddannelse, børn & unge
Anders Sinding
Cand.theol

8795 0705
ans@gammelestrup.dk

Formidlingsmedarbejder,
uddannelse, børn & unge
Sara Cecilie Utvaag
Cand.mag i klassisk arkæologi og museologi

8795 0714
scu@gammelestrup.dk

Forskning

Forskningschef (centerleder),
Dansk Center for Herregårdsforskning
Signe Boeskov
Postdoc, ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi

8795 0708 / 4032 4354
sb@gammelestrup.dk

Forskningsmedarbejder,
Dansk Center for Herregårdsforskning
Klaus Højbjerg.

Cand.mag. i kunsthistorie og historie

8795 0712
klh@gammelestrup.dk

Forskningsmedarbejder,
Dansk Center for Herregårdsforskning
Søren Broberg Knudsen
Cand.mag. i historie

8795 0709
sbk@gammelestrup.dk

Økonomi & administration

Regnskabsmedarbejder
Irene Lundquist

8795 0704 / 4048 7845
il@gammelestrup.dk

Frontpersonale

Museumsbetjent (registrator)
Jørgen Justesen

8648 3001
jj@gammelestrup.dk

Museumsbetjent
Thomas Lyster

8648 3001
tl@gammelestrup.dk

Kustode (butik og booking)
Helle Weltz

8648 3001
hw@gammelestrup.dk

Kustode (køkken)
Jytte Møller Nielsen

8648 3001
jm@gammelestrup.dk

Museumsbetjent
Lars Dagø

8648 3001
ld@gammelestrup.dk

Rengøring & service

Rengøringsassistent
Johanne Krogh Madsen

Servicemedarbejder
Tina Sigaard