fbpx

Kontakt

T 8648 3001, post@gammelestrup.dk

Fremsendelse af fakturaer skal ske på faktura@gammelestrup.dk

Museumsdirektør

Museumsdirektør
Kasper Steenfeldt Tipsmark
Ph.d. i kulturhistorie, cand.mag. i historie

3052 7701

Samling & udstilling

Museumsinspektør (souschef),
samling & udstilling, registrering & bevaring
Marie Aaberg Andersen
Cand.phil. i historie
8795 0702

Faglig konsulent,
tagrenoveringsprojektet
Britta Andersen
Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi
3146 3001

Kommunikation & arrangementer

Museumsinspektør (frivilligkoordinator),
kommunikation & salg, publikationer & arrangementer
Marie Kirstine Elkjær

Cand.mag. i historie og dansk
8795 0703

Børn & unge

Museumsinspektør (afdelingsleder),
uddannelse, børn & unge
Helle Ingerslev Kristensen
Cand.mag i dansk og historie
8795 0714 | 

Museumsinspektør,
uddannelse, børn & unge
Anders Sinding
Cand.theol
8795 0705 | 

Forskning

Forskningschef (centerleder),
Dansk Center for Herregårdsforskning
Signe Boeskov
Postdoc, ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi
8795 0708

Forskningsmedarbejder,
Dansk Center for Herregårdsforskning
Klaus Højbjerg.

Cand.mag. i kunsthistorie og historie
8795 0712

Forskningsmedarbejder,
Dansk Center for Herregårdsforskning
Søren Broberg Knudsen
Cand.mag. i historie
8795 0709

Økonomi & administration

Regnskabsmedarbejder
Irene Lundquist
8795 0704

Frontpersonale

Museumsbetjent (registrator)
Jørgen Justesen
8648 3001

Museumsbetjent
Thomas Lyster
8648 3001

Kustode (butik og booking)
Helle Weltz
8648 3001

Kustode (køkken)
Jytte Møller
8648 3001

Rengøring & service

Rengøringsassistent
Johanne Krogh Madsen

Servicemedarbejder
Tina Sigaard