Kontakt

T 8648 3001 

post@gammelestrup.dk

 

Ledelsen

Museumsdirektør Britta Andersen |

Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi

Formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder af sekretariatsfunktionen for Slots- og Herregårdsforum, i museumsrådet for Det Grønne Museum, modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004, Ole Haslunds Hæderslegat i 2006 og Europa Nostras danske pris i 2017.

Museumsfagligt personale

Museumsinspektør (souschef)
Marie Aaberg Andersen
Cand.phil. i historie
8795 0702

Museumsinspektør (kommunikation)
Marie Kirstine Elkjær

Cand.mag. i historie og dansk
8795 0703

Museumsformidling

Museumsinspektør (uddannelse, børn og unge)
Helle Kristensen
Cand.mag. i dansk og historie
8795 0711

Museumsformidler
Anders Sinding
Cand.theol
8795 0705 | 

.

Dansk Center for Herregårdsforskning

Centerleder
Signe Boeskov
Postdoc, ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi
8795 0708

Ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi

Projektmedarbejder
Klaus Højbjerg.

Cand.mag. i kunsthistorie og historie
8795 0712

Ph.d. Stipendiat
Kasper Stenfelt Tipsmark
Cand.mag i religionsvidenskab og historie
8795 0712

Formidlingsmedarbejder, cand. mag.
Søren Broberg Knudsen
Cand.mag. i historie
8795 0709

Administration

Regnskabsmedarbejder
Irene Lundquist
8795 0704

Publikumsbetjening, butikspersonale og vagtfunktionen

Museumsbetjent
Jørgen Justesen
8648 3001

Museumsbetjent
Thomas Lyster
8648 3001

Kustode – butik
Helle Weltz
8648 3001

Kustode – køkken
Jytte Møller
8648 3001

Rengøring og service

Rengøringsassistent
Johanne Krogh Madsen

Servicemedarbejder
Tina Sigaard