fbpx

Kontakt

T 8648 3001 

post@gammelestrup.dk

 

Ledelsen

Museumsdirektør Britta Andersen |

Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi

Formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder styregruppen for det internationale forskningsnetværk ENCOUNTER, tovholder på det danske netværk Slots- og Herregårdsforum, i bestyrelsen for Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland, i Komtesse Olga Sponnecks legat, Ørslev Kloster og det museumsfaglige råd for Det Grønne Museum. Modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004 og Ole Haslunds Hæderslegat i 2006 og fik i 2017 Europa Nostras danske pris for sit arbejde med forskning, formidling og bevaring af kulturarven.

Museumsfagligt personale

Museumsinspektør for samling og formidling (souschef)
Marie Aaberg Andersen
Cand.phil. i historie
8795 0702

Museumsinspektør for kommunikation og salg, event og frivillige
Marie Kirstine Elkjær

Cand.mag. i historie og dansk
8795 0703

Museumsformidling

Museumsinspektør for børn, unge og uddannelse
Anders Sinding
Cand.theol
8795 0705 | 

.

Museumsformidler
Simone Wildau Sauter
Cand.mag i historie og kunsthistorie
8795 0705 | 

Dansk Center for Herregårdsforskning

Centerleder
Signe Boeskov
Postdoc, ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi
8795 0708

Projektmedarbejder
Klaus Højbjerg.

Cand.mag. i kunsthistorie og historie
8795 0712

Postdoc
Kristine Dyrmann
Ph.d. i historie, cand.mag. i historie og fransk
8795 0712

Formidlingsmedarbejder
Søren Broberg Knudsen
Cand.mag. i historie
8795 0709

Administration

Regnskabsmedarbejder
Irene Lundquist
8795 0704

Publikumsbetjening, butikspersonale og vagtfunktionen

Museumsbetjent
Jørgen Justesen
8648 3001

Museumsbetjent
Thomas Lyster
8648 3001

Kustode – butik
Helle Weltz
8648 3001

Kustode – køkken
Jytte Møller
8648 3001

Rengøring og service

Rengøringsassistent
Johanne Krogh Madsen

Servicemedarbejder
Tina Sigaard