fbpx

Greve og grevinde for en dag

Målgruppe: Indskoling

Fag: Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Matematik

Varighed: 3 timer

Pris: 1250 kr.

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, stormen på Bastillen, ophævelse af slavehandel.

Tema: Vi dykker ned i den danske adelsstand livsverden, når eleverne præsenteres for både sprog, kultur, politik, magt, filosofi og ikke mindst herregårdsdrift for adelen i 1700-tallet.

Forløb: Igennem levendegørelse og leg udfordres eleverne motorisk, sprogligt og æstetisk i mødet med den historiske dannelse for grevskabet i 1700-tallet. Med dans og legende undersøgelser skal kroppen og sanserne bruges til at skabe oplevelser med historien inde i udstillingen. Forløbet anskueliggør yderligere forskellen mellem mennesker, der trækkes meget skarpt op under enevældens rangsystem.

Kropssyn og dannelse – Vi undersøger 1700-tallets forståelse af kroppen og sindet og dannelsen heraf igennem kreativ leg og sprogundervisning i skolestuen samt danseundervisning i riddersalen.

Sprog og sociale omgangsformer – Vi bruger brevskrivningen som kreativ indgangsvinkel til at forstå 1700-tallets omgangsformer og dagligdag.

Samfundets opbyggelse – Vi lærer om forskellige samfundsgrupper og det enevældige rangsystem igennem kreativt arbejde med ordensbånd, ridderbreve og rangtitler.

Grevens samlinger – Vi arbejder med naturforståelse og videnskabelig undersøgelse igennem 1700-tallets herskabelige samlinger og kategorisering.