Undervisningsforløb

Gammel Estrups undervisningstilbud henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen, elever på ungdomsuddannelser samt børn i dagtilbud. Vi laver også forløb målrettet børn med særlige behov, og det enkelte undervisningsforløb tilpasses den aktuelle gruppes behov og faglige niveau.

Museet tilbyder et enestående autentisk læringsrum, hvor børn og unge kan få et særligt indblik i adelens og de ansattes liv fra renæssancen og frem til 1930. Undervisningsforløbene har til formål at få eleverne til at reflektere over deres liv i sammenligning med livet på de danske godser førhen.  Forløbene består af en kombination af dialogbaseret undervisning, rollespil og værkstedsaktiviteter.

Forløb á 3 timer med en formidler (for en klasse/gruppe af max 30 børn) koster 750 kr. Man kan også hyre en formidler ind på timebasis (250 kr pr. time).

Ring eller skriv, så kan vi i fællesskab planlægge jeres besøg på museet. Kontakt museumsformidler Anders Sinding på T 8795 0705 eller ans@gammelestrup.dk.

Besøg også museets undervisningshjemmeside: Historiefortælleren

Daginstitutioner

Børnehaver

Grundskoler

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser

Specialforløb

Særlige formidlingstilbud

Kontakt Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk