Bestyrelse

Regionsrådsformand Bent Hansen, for Region Midtjylland (formand)

Gårdejer Peter Gæmelke, for Løvenholm Fonden (næstformand)

Civilingeniør Michael O. Bruun, for Løvenholm Fonden

Museumsdirektør Peter Bavnshøj, for Det Grønne Museum

Museumsdirektør Mette Skougaard, for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Museumsinspektør Thomas Lyngby, for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Borgmester Jan Petersen, for Norddjurs Kommune

Advokat Claus Søgård-Christensen, for CAC Fonden

Instruktør Anna von Lowzow, for Løvenholm Fonden

Økonomidirektør Jens Christian Bang, for CAC Fonden

Godsejer Anne Sophie Gamborg, for Sektion for Større Jordbrug