Ny bog om herregårdsliv lanceret på Gammel Estrup

Ph.d. Signe Boeskovs bog “Herregård og herskab” er netop udkommet. Bogen fortæller om herregårdslivets sidste storhedstid i Danmark i perioden fra cirka 1850 til 1920. Det var en tid, hvor mange herregårdes økonomi for en tid blev forbedret, hvor man byggede stort, nyt og spektakulært og mange steder dyrkede et storslået selskabsliv. Samtidig var det en tid, hvor den samfundsorden, hvor herregårdene og de familier, der ejede dem, var under forandring og afvikling. Bogen undersøger, hvordan familierne levede herregårdslivet, og hvordan de på forskellige og effektfulde måder udfyldte rollen som herregårdsherskab.

”Herregård og herskab. Distinktioner og iscenesættelser på Nørre Vosborg og Hvedholm 1850-1920” koster 348 kr. og er udgivet på Museum Tusculanums Forlag. Den kan købes hos boghandlere fra 3. marts 2017 eller bestilles via museumsbutikken på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. Udgivelsen er støttet af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Farumgaard-Fonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Illum Fondet, Lademanns Fond og Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.

Læs pressemeddelelse (pdf)