Kontakt

T 8648 3001 

post@gammelestrup.dk

 

Ledelsen

Museumsdirektør Britta Andersen |

Cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi

Formand for Dansk Center for Herregårdsforskning, leder af sekretariatsfunktionen for Slots- og Herregårdsforum, i museumsrådet for Det Grønne Museum, modtog Turismeudviklingsprisen for Østjylland i 2004, Ole Haslunds Hæderslegat i 2006 og Europa Nostras danske pris i 2017.

Museumsfagligt personale

Museumsinspektør (souschef)
Marie Aaberg Andersen
8795 0702

Cand.phil. i historie

Museumsinspektør (kommunikation)
Marie Kirstine Elkjær
8795 0703

Cand.mag. i historie og dansk

Museumsformidling

Museumsformidler (naturvejleder)
Helle Kristensen
8795 0711

Cand.mag. i dansk og historie

Museumsformidler
Anders Sinding
8795 0705 | 

Cand.theol.

Dansk Center for Herregårdsforskning

Centerleder
Postdoc Signe Boeskov
8795 0708

Ph.d. i historie, cand.mag. i etnologi

Faglig sekretær
Ph.d. stip. Kristine Dyrmann
8795 0708

Cand.mag. i historie og fransk

Ph.d. Stipendiat
Rasmus Skovgaard Jakobsen
8795 0712

Cand.mag i religionsvidenskab og historie

Faglig sekretær
Sofie Frøkjær Justesen
8795 0712

Cand.mag. i historie og museologiske studier

Administration

Irene Lundquist
8795 0704

Regnskab og administration

Publikumsbetjening, butikspersonale og vagtfunktionen

Jørgen Justesen
8648 3001

Museumsbetjent

Hans Jørgen Rasmussen
8648 3001

Museumsbetjent

Helle Hvorslev
8648 3001

Kustode – butik

Jytte M. Nielsen
8648 3001

Kustode – køkken

Rengøring og service

Johanne Krogh Madsen

Rengøringsassistent

Tina Sigaard

Servicemedarbejder