Herskab og tjenestefolk anno 1880

Klassetrin: Udskolingen

Fag: Historie/samfundsfag

Kompetence, færdigheds – og vidensmål: Samfundsfag: Sociale og kulturelle forhold, social differentiering. Historie: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde, sprog og skriftsprog

Tema: Frem til industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet udgjorde herregårdene nogle af landets største arbejdspladser. Forløbet tager eleverne med bag kulisserne og illustrerer de mange arbejdsopgaver som var tilknyttede herregårdens hovedbygning og have. Eleverne bliver præsenteret for eksempler på sociale klasser og kulturelle fællesskaber og får indsigt i de ansattes mulighed for politisk indflydelse.

Forløb: Eleverne bliver af en dragtklædt formidler præsenteret for Gammel Estrups tyendeafdeling samt de hemmelige døre og gange, der forbandt de herskabelige gemakker og tyendeafdelingen. Med udgangspunkt i museets samling af skudsmålsbøger bliver eleverne præsenteret for tyendeloven, de forhadte skudsmålsbøger og medhjælperloven. Hernæst skal eleverne ved hjælp af pen, blæk og det gotiske alfabet fremstille deres egne skudsmålsbøger.