Herregårdens Portrætter

Klassetrin: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Fag: Historie og billedkunst

Kompetence, færdigheds- og vidensmål: Billedkunst: Billedanalyse, Historie: Kildearbejde, kronologi og sammenhæng

Tema: Eleverne skal igennem billedanalyse og fortolkning lære at anvende portrætter som historisk kilde til at højne forståelsen for historiske perioder og sammenhænge.

Forløb: Forløbet starter med en omvisning, hvor en formidler tager eleverne på en vandring igennem historien, der fokuserer på herregårdens portrætmalerier. Der bliver under omvisningen lagt vægt på forskellige tidsperioders normer, iscenesættelse, symboler, forskelle, ligheder, og hvordan disse afspejler sig i portrætkunsten. Vi bevæger os fra 1600-tallet op til år 1900 med udgangspunkt i adelsgenerationernes mange portrætter. Der lægges vægt på dialogbaseret undervisning, hvor børnene selv bliver inddraget i samtale om maleriernes motiver og symboler.  Efter omvisningen udfordres elevernes nyfundne viden i en farverig quiz om historiske portrætmalerier.