Herregårdens Gravsteder

Målgruppe: Udskoling

Fag: Historie, Dansk, Kristendomskundskab

Kompetence, færdigheds- og vidensmål: Kristendomskundskab: Livsfilosofi og etik, Dansk: Fortolkning, Historie: Kronologi og sammenhæng

Tema: Igennem en kronologisk undersøgelse af dødsopfattelsen på de danske herregårde med nedslag i tre overordnede perioder lærer eleverne, hvordan mennesker påvirkes af historien, og hvordan grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper ændrer sig over tid.

Forløb: Forløbet starter med en omvisning på herregården, der undersøger adelens opfattelse af døden igennem forskellige tidsperioder. Der fokuseres på tre adelsmænd fra tre forskellige tidsperioder i henholdsvis renæssance, barok og romantik. Forløbet søger at forklare, hvordan forskellige kulturelle strømninger og historiske omstændigheder ændrer og præger grundlæggende tilværelsesspørgsmål relateret til døden, og hvordan den måde, man lever på igennem forskellige perioder, også afspejler sig i døden.

Forløbet slutter med et besøg ved naturgraven i Lunden, hvor eleverne, med udgangspunkt i danske digte fra romantikken, skal reflektere over døden i 1800-tallet.

Forløbet lægger om muligt også op til besøg i Auning og Fausing kirker. Hver lokation har sit særprægede gravmonument, der repræsenterer forskellige tidsperioders begravelseskultur.